Fashion

Het Schilderij als SpiegelNieuw Roden - In wat voor tijd leven we? Wat vinden hedendaagse kunstenaars van de huidige maatschappij? Klinkt erg beladen, maar als je even verder denkt, zul je zien dat het eigenlijk een vraag is die ontwerpers en kunstenaars in welke tijd dan ook bezig houdt. In het Kunstpaviljoen kun je tot 25 juni een bijzondere tentoonstelling bekijken waarin het werk van vijf kunstenaars centraal staat, die zichzelf deze vraag ook hebben gesteld. De expositie heeft de titel ‘Het schilderij als spiegel’ mee gekregen, omdat de kunstwerken die je er kunt zien als een soort afspiegeling van deze tijd functioneren. Een visie op vandaag de dag in de vorm van een schilderij.
“Kunstenaars hebben een antenne voor de tijd waarin zij leven. Al eeuwen maakt kunst zichtbaar hoe de samenleving werkt en verandert” (Willem Sandberg) en “Kunst wordt niet gemaakt om te amuseren, om het spel of de romantiek maar om het leven te doorgronden en steeds opnieuw inzicht te verkrijgen in het eigen bestaan” (Max Beckmann). Deze twee uitspraken van oud museumdirecteur Willem Sandberg en de Duitse expressionistische schilder Max Backmann zijn als uitgangspunt genomen voor de tentoonstelling. Doel is om de relatie tussen de kunstwerken en de samenleving waarin het ontstaan is, te laten zien. Ook komt de relatie met de geschiedenis van de schilderkunst aan bod, omdat die onlosmakelijk verbonden is met de tijdgeest waarin het schilderij is ontstaan.
De keuze om werk te laten zien van Rob Scholte, Arjan Van Arendonk, Rob Birza, Urs Pfannenmüller en Mary Waters is omdat deze schilders alle vijf een duidelijk beeldend verslag laten zien van de huidige samenleving. Deze schilders vormen een representatieve groep hedendaagse cultuurdragers, ook al zijn het vijf uitersten. Ieder van hen heeft op zijn eigen manier de huidige samenleving vertaald en vorm gegeven in zijn schilderijen. De verscheidenheid van de kunstenaars is zo groot en breed, dat er een spannende tentoonstelling is ontstaan. Elk schilderij is een zelfstandig beeld, met een eigen boodschap en eigen regels. Door deze zelfstandige beelden bij elkaar te zetten, krijgt elke doek veel meer verdieping: alle doeken samen laten een uitgesproken beeld van deze tijd zien. De schilderijen houden je als het ware een spiegel voor van de tijd waarin we leven. Het Kunstpaviljoen is geopend op zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur. Entree is € 4.

Deel dit artikel
Back to top