Fashion

Engelen bestaan niet?!

Iedereen heeft wel eens van de Hells Angels gehoord. De meeste mensen denken direct aan een groep asociale criminele motorrijders met baarden, tattooages, doodskop-ringen  en leren jassen. Jarenlang kwamen ze ( meestal negatief) in de publiciteit zonder hierop te reageren. Nadat er onlangs weer een aantal zaken aan het licht kwamen waardoor de Hells Angels in opspraak raakten, besloot het OM om te proberen via een civiele procedure, de Hells Angels als verboden/criminele organisatie te laten verklaren. Na een lange periode van intensief zwijgen, willen de Hells Angels nu meer openheid geven, zodat de mensen zelf kunnen vaststellen dat zij ten onrechte zo’n slecht imago hebben. Advocaat van het Amsterdamse chapter, Marnix van der Werf, betoogde dit gisteren voor de rechtbank in Amsterdam. Officier van Justitie Gert Oldekamp is van mening dat het “slechte” imago overeenkomt met de werkelijkheid. Volgens hem houden individuele leden van de Angels zich stelselmatig bezig  met criminaliteit, zoals wapen- en drugshandel en van allerlei geweldsdelicten. Ook is er in de huidige procedure veel te doen omtrent rassen-discriminatie binnen de Angels. Volgens Oldekamp geldt er een wereldwijd gehanteerde regel dat er geen zwarte personen lid van de club mogen worden. Wat of wie dan als “zwart” moet worden beschouwd, is niet bekend. De motorclub “Satudarah” wat van oorsprong een molukse MC is, heeft hechte banden met de Angels, als het al geen onderdeel is van de Hells Angels. Dus volgens mij slaat dat helemaal nergens op. Ook Advocaat van der Werf vindt dit onzin: “als die regel al bestaat, dan houdt het Amsterdamse chapter zich daar niet aan.” Aldus de raadsman.

Aan de zaak tegen de Hells Angels wordt al jaren gewerkt door het OM. In oktober dit jaar, zal het onderzoek leiden tot een groot strafproces.

Bushwick Biff

Deel dit artikel
Back to top